Znáte U&Sluno? Pokud vám jméno této ostravské softwarové a konzultační firmy nic neříká, netrapte se tím. Je to asi tím, že se profesně nepohybujete v retailu. V tomto oboru je tato firma známá velmi dobře, dokonce v něm vyniká. U&Sluno poskytuje IT řešení v oblasti retailu, logistiky a distribuce. Když zmíníme firmy jako Ahold, Tesco, Globus, UniHobbi nebo Makro, hned vám to bude jasnější. Právě tito lídři maloobchodu a mnoho dalších patří mezi zákazníky U&Sluno. Díky této relativně malé firmě z Ostravy mají tito velcí hráči regály vždy plné zboží a vy u nich spokojeně nakoupíte.

Jak jsme se potkali

Se “Slunem”, konkrétně s paní personalistkou Martinou, jsme se poprvé potkali na našem společném workshopu v Ostravě. Po nějaké době se nám Martina sama ozvala s návrhem, že bychom se mohli sejít a probrat možnosti spolupráce v oblasti vytváření atraktivní značky zaměstnavatele. Z toho jsme měli samozřejmě velkou radost, protože se nám potvrdila smysluplnost workshopů, které pro personalisty pořádáme.

Když jsme se potkali a probrali situaci, zjistili jsme následující. Firmě se daří velmi dobře a má stabilní dlouhodobé zákazníky. Nicméně prošla nelehkou reorganizací a velkou obměnou týmu. Po tom všem chce ukázat veřejnosti, že je nadále nejen stabilním obchodním partnerem, ale také solidním zaměstnavatelem, který dokáže své lidi pochválit a dobře ocenit.

Potkali jsme se nejen s lidmi z HR, ale také s top managementem firmy. Probrali jsme vzájemná očekávání a když jsme získali pocit vzájemné důvěry, plácli jsme si a pustili se do tvorby konceptu značky zaměstnavatele.

Koncept značky zaměstnavatele

Na začátku spolupráce vznikl projektový tým. Sluno bylo zastoupeno 5 lidmi v kombinaci HR + marketing. Za nás jsme byli v týmu 2 lidé (konzultant a projektová manažerka) + nám byli nápomocni další kolegové z agenturního týmu. To když jsme tvořili u nás “na základně”. Většinou jsme pracovali v týmu 7 lidí, což je jakési optimum podle pravidel design thinking procesu, o který se při tvorbě konceptu značky zaměstnavatele opíráme.

Hlavní výzvy pro projektový tým byly následující:

  • Zvýšit povědomí o U&Sluno v Ostravě i ČR u relevantního publika
  • Prezentovat jedinečnost firmy a hlavní výhody nabídky spolupráce
  • Přitáhnout a hlavně udržet kvalitní zaměstnance, zejména v IT branži
  • Nastavit dlouhodobý koncept kultivování tzv. značky zaměstnavatele

Logickou součástí projektu bylo také navržení taktik, které přispějí ke zlepšení aktuální nálady ve firmě.

Nejprve jsme poznávali firmu jako takovou. Potkali jsme se opět s managementem firmy a definovali si hlavní cíle projektu a vizi naší spolupráce. Poté jsme prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci zjišťovali, jak oni vidí firmu jako zaměstnavatele (image značky) a jaké výhody a nevýhody vykonávané práce vnímají. Součástí poznávací fáze bylo také identifikování zkušenostních bodů, tedy klíčových okamžiků, díky kterým lidé získávají zkušenost se značkou. Poohlédli jsme se také po konkurenci, jednak abychom získali inspiraci, ale také abychom se mohli odlišit v rámci personální komunikace.

Díky této situační analýze jsme získali cenné materiály pro další kreativní práci. Poukázali jsme na témata, kterým je třeba se věnovat na manažerské úrovni napříč firmou. Doporučili jsme tzv. quickwins a podpořili tak začátek nového stylu komunikace uvnitř firmy. Poté jsme společně s projektovým týmem vytvořili komplexní strategii za účelem propagace brandu a náboru nových kolegů v Ostravě a okolních regionech. Pozornost jsme zaměřili na IT nadšence a studenty vysokých škol. Komunikační styl celého projektu jsme přizpůsobili této cílové skupině. Zároveň jsme ovšem dbali na charakter firmy, která vystupuje seriózně a profesionálně.

Nadčasovost a budoucnost

Obr. 1: Finální podoba dronu

Obzvláště zajímavý se ukázal symbol náborové kampaně: dron s nákupním košíčkem. Chtěli jsme něco neobvyklého, nadčasového a přitom se stále v držet oboru IT a Retailu. Vznikl tedy nápad na letící dron s nákupním košíkem, který měl největší úspěch v online kampaních na Googlu a Facebooku. Vytvořili jsme 3 různé reklamy, z nichž jedna zobrazovala tento dron. A právě tento banner přinesl největší počet prokliků.

Co všechno jsme vytvořili

Díky společnému úsilí vznikly nové kariérní stránky. Další na řadě byly profily na sociálních sítích a související interní kampaň (plakát). Připravili jsme také brožuru pro potenciální zaměstnance a plakát do škol a univerzit. Během celé kampaně jsme mysleli také na kolegy ve firmě, kteří byli informováni o novinkách díky firemnímu newsletteru. Newsletter byl určen nejen kolegům, ale také partnerům, a proto jsme dlouhé týdny sbírali informace od zaměstnanců, aby obsah byl co nejkvalitnější.

Obr. 2: Náhled záhlaví nového kariérního webu

Obr. 3: Vizualizace interního plakátu

Obr. 4: Vizualizace plakátu pro VŠ studenty

Obr. 5: Brožura pro uchazeče

Co jsme museli překonat

U&Sluno je respektovaná značka v oboru IT a retailu. Profesionalita a odbornost je jasným poznávacím znakem této firmy. Přes dvě desítky let působení na trhu s sebou nese mnoho zaběhnutých schémat. Některá však zakrývala možnost vidět firmu i z jiného pohledu, než je profesionalita. Firma chce zaujmout mladé lidi, má jim co nabídnout a neměla by se bát to ukázat. Společně jsme pracovali na takovém obsahu, který nebyl pouze podle starých schémat. Snažili jsme se vnést do personální komunikace svěží vítr a originalitu, která mladé lidi zaujme.

Zajímavosti

1. Focení zaměstnanců

Pro navazující kreativní práci byly potřeba autentické fotografie. S naším fotografem jsme dorazili na celý den do Ostravy. Firma vybrala modely a modelky z řad zaměstnanců a zařídila vhodné prostory. Samozřejmostí bylo chutné občerstvení a něco na zahřátí. Zaměstnanci si celou akci výborně užili. Výsledkem bylo přes 1400 unikátních fotografií.

2. Studování firmy a oboru

Budou nám nákup nosit drony? Nebo za námi přijede mobilní prodejna obuvi, kterou si zavoláme telefonem? Jedno ze společných setkání se uskutečnilo na každoroční celofiremní akci pro zaměstnance. V přírodě Beskyd v hotelu Solaň jsme měli možnost nahlédnout do budoucnosti retailu a také více poznat firemní kulturu a zaměstnance firmy. Zaujala nás prezentace IT technologií v retailu a načerpali jsme zde inspiraci pro další tvorbu.

3. Tvorba webu

Tato část spolupráce byla unikátní v tom, že se do tvorby webu přímo zapojili zaměstnanci Sluna – webdesignéři a programátoři. Naším úkolem bylo navrhnout strukturu webu a texty. O vlastní produkci se postarali kolegové ze Sluna. Zajímavostí je létající dron v záhlaví titulní stránky. Podívejte se na JoinUS.cz.

Jak jsme měřili náladu ve firmě

Během celé kampaně jsme kladli důraz na komunikaci se stávajícími zaměstnanci a zlepšení celkové nálady ve společnosti. Tu jsme měřili naším oblíbeným nástrojem Net Promoter Score. Prostřednictvím dotazníku jsme se zaměstnanců zeptali, zda by doporučili firmu jako zaměstnavatele svým známým a přátelům. Toto měření proběhlo nejprve v rámci úvodní situační analýzy. Následně jsme se zaměstnanců zeptali po cca 1 roce spolupráce a systematické práce se značkou zaměstnavatele. Hodnota NPS se zvedla o 44 bodů, což je skvělý výsledek.

Hodnotí se na škále 0 (určitě nedoporučili) až 10 (určitě doporučili). NPS nabývá hodnot mezi -100 a 100. Hodnota NPS by měla být pozitivní. NPS 50+ se považuje za excelentní výsledek. Záporná NPS naznačuje problémy s loajalitou.

Se společností MenSeek jsme se pustili do velkého projektu HR Marketing v U&Sluno. Tomáš s Týnkou nám pomohli rozběhnout celý projekt. Spolupráce byla komplexní, a to analýzou počínaje, přes návrh konceptu komunikace a realizací vybraných taktik konče. Společně jsme prošli workshopy se zaměstnanci a s vedením firmy. Definovali jsme identitu značky zaměstnavatele a její hodnotovou propozici. Vytvořili jsme nové nástroje pro komunikaci a zviditelnili je pomocí kampaně.

Kateřina Dostálová, HR generalist