O personálním marketingu již bylo řečeno mnoho. Často bývá zmiňován v souvislosti s vytvářením značky zaměstnavatele, tzv. Employer Brandingem. Pro některé lidi je to jedno a totéž. Přitom mezi těmito pojmy, resp. činnostmi je velký rozdíl. Pojďme si v tom udělat jasno. Pokud pochopíte význam těchto pojmů, uvědomíme si, že většina firem sice provádí personální marketing, ale pouze pár z nich se věnuje skutečnému Employer Brandingu, tedy vytváření dobré pověsti na trhu práce.

Jak vyplývá z názvu, personální marketing je marketing využívaný v personalistice. Jsou to všechny marketingové taktiky, které firma využívá, systematicky nebo nahodile, v komunikaci se zaměstnanci, a to jak se současnými, tak budoucími a dokonce i bývalými. Employer Branding je komplexnější přístup. Je to součást strategického řízení firmy, jehož výsledkem je pozitivní pověst společnosti na trhu práce. Zkráceně řešeno, personální marketing pomáhá prodat, Employer Branding pomáhá vytvářet vztahy.

Uveďme si pár příkladů: personální inzerce v tisku nebo na internetu, kariérní mikrostránka, den otevřených dveří, přijímací řízení, uvedení do zaměstnání, způsob vedení a odměňování, styl interní komunikace, firemní akce, výstupní pohovory, outplacement. Jsou to konkrétní marketingové nástroje, kterými systematicky nebo nahodile komunikujeme: kdo jsme, co děláme a koho hledáme. Pokud ale chceme prostřednictvím těchto nástrojů budovat značku zaměstnavatele, je třeba přidat něco navíc.

Employer Branding, tedy budování značky zaměstnavatele, se více zaměřuje na vzájemné porozumění. Komunikujeme naši vizi a poslání, proč existujeme, co je smyslem naší práce a kam jako organizace směřujeme. Co očekáváme od zaměstnanců a co jim za to dáváme. V čem jsme jedineční oproti konkurenci, proč by se uchazeči měli rozhodnout právě pro naši pracovní nabídku. Klademe důraz nejen na obsah, ale velmi často také na vizuální stránku sdělení. Ke slovu přichází použití loga, barevná schémata, písma, styl fotografie a další prvky dle pravidel korporátního designu. Součástí sdělení jsou také emoce. Kromě toho CO a JAK sdělujeme hlavně PROČ.

Inspirativní video od Simona Sinka, využitelné i pro Employer Branding

Chcete přitahovat a udržet nejlepší zaměstnance? Vyzkoušejte ZDARMA některý z našich společných workshopů na téma Employer Branding: značka zaměstnavatele a dozvíte se, co to značka zaměstnavatele vlastně je, jak ji objevit, rozvíjet a využívat.

Je důležité si uvědomit, že každá společnost má značku zaměstnavatele, ať chceme či ne. Vzniká s nástupem prvního zaměstnance. Vlastně již s prvním inzerátem v rubrice nabídek práce přichází první zkušenost se značkou zaměstnavatele. V průběhu všech fází zaměstnaneckého cyklu sbírají lidé různé zkušenosti tohoto typu, jako uchazeči, zaměstnanci nebo alumni. Postupným kumulováním zkušeností dochází v mysli k vytváření obrazu - image značky.

Stejně tak jako u značek na spotřebitelském trhu, efektivní řízení značky zaměstnavatele vyžaduje jasnou hodnotovou propozici. To je jakýsi příslib hodnoty zaměstnancům, který vyjadřuje jaké to bude pro firmu pracovat, zvýrazňuje jedinečnost dané nabídky firmy od nabídek konkurenčních a vyjasňuje podmínky vztahu zaměstnanec firma - tedy co od sebe obě strany vyžadují a co na oplátku dostanou. Hodnotová propozice je pak nedílnou součástí všech marketingových aktivit, souvisejících s budováním značky.

Z výše uvedeného vyplývá, že budování a řízení značky vyžaduje pečlivé identifikování možných zkušenostních bodů. Dále je třeba dostat tyto okamžiky pravdy pod kontrolu, tzn. provést jejich revizi, označkovat je a naplánovat jejich další výskyt nebo realizaci.

Zkušenostní body

Příklady zkušenostních bodů

Prostřednictvím nástrojů personálního marketingu budujeme značku zaměstnavatele. Musíme mít jasno v tom, proč existujeme, co je smyslem našeho podnikání, kam jako organizace směřujeme, co očekáváme, jaké lidi potřebujeme a co jim chceme dát.

Naučte se lépe využívat značku zaměstnavatele

Rezervujte si místo na některém z našich workshopů. Ukážeme vám, jak objevit, aktivovat a rozvíjet vaši atraktivní značku zaměstnavatele. Potkáte zajímavé kolegy z oboru a načerpáte spoustu inspirace.

Tomáš Menšík

Baví mě spojovat lidi, kteří k sobě patří. Proto se zajímám o personální marketing. Od roku 2006 vedu agenturu poskytující služby v tomto oboru. Naším posláním je propojovat ty správné lidi na trhu práce. Firmám pomáháme vytvářet atraktivní značku zaměstnavatele. Můžete mě potkat jako lektora na společných workshopech pro personalisty. Napište mi nebo se propojme na sítích.

Share This