Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Seznamte se se základy marketingového plánování. Inspirujte se, jak plánovat např. náborové kampaně nebo akce pro kolegy. 

Výstupem plánovacích procesů je psaný dokument – plán. Výstupem procesu strategického marketingového plánování je marketingový plán. Marketingový manažeři ho znají pod řadou názvů – marketingový plán, byznys plán anebo dokonce bitevní plán.

Pro některé firmy jsou plány hrubým vodítkem k jednání, pro jiné jsou závazné a velmi podrobně se jimi řídí.