A culture is strong when people work with each other, for each other. A culture is weak when people work against each other, for themselves. Simon Sinek
Přečtěte si více
Customers will never love a company until the employees love it first. Simon Sinek
Přečtěte si více
Komunikovat (podle Thesaurus linguae latinae) znamená spolupodíleti se s někým o něco, mnoho toho druhému člověku dáti. Přidružené významy tohoto slova vyjadřují: spojovat, předávat, poskytovat, doručovat, propůjčovat, dávat, sdílet s někým něco hodnotného.
Přečtěte si více